Twee derde van de Nederlandse bedrijven heeft snel internet

We kunnen in Nederland rekenen op snel internet. Sterker nog, wereldwijd staan we er goed op. Steevast staan we in de top-10 van landen met de hoogste internetsnelheid en dat maakt ons gelijk ook heel erg veeleisend.

Van de Nederlandse bedrijven (met tenminste 10 medewerkers) beschikte twee derde in 2017 dan ook een internetverbinding met een snelheid van meer dan 30 Megabit per seconde. Vijf jaar eerder lag dit beduidend lager: op iets meer dan een derde. Van de bedrijven gaf 89% aan dat de internetsnelheid als voldoende wordt beoordeeld. Dit blijkt uit een recent onderzoek van het CBS over internetverbindingen bij bedrijven.

Minimaal 30 Megabit/s

Tussen 2012 en 2017 is er nogal wat veranderd in het internet landschap. Terwijl we het over een periode hebben van slechts 5 jaar, steeg het percentage bedrijven met een snelle vaste internetverbinding in die periode van 36% naar 67%. Met een snelle en vaste internetverbinding hebben we het in dit geval over een snelheid van tenminste 30 Megabit/s.

>Als we kijken naar de snelheid van het internet, dan is die groei ook indrukwekkend te noemen. Het aandeel bedrijven dat over een verbinding van 100 Megabit/s of meer beschikte, groeide eveneens hard; van 8 naar 28%. Aan de andere kant van de medaille zien we dat het percentage bedrijven met een verbinding van langzamer dan 10 Megabit/s juist flink afnam. Terwijl het aandeel in 2012 nog op 32% lag, lag dat 5 jaar later nog maar op 13%.

Telecomsector: koploper in Nederland

Eigenlijk zou het niet moeten verbazen dat de ondernemingen in de telecommunicatie en de IT-dienstverlening het vaakst over een snelle internetverbinding beschikken. Daarnaast scoren ook uitgeverijen, film en radio hoog op het gebied van internetsnelheid. In deze branches had 90% van de bedrijven een verbinding van minstens 30 Megabit/s. Telecombedrijven hadden in 71% zelfs een verbinding van tenminste 100 Megabit/s.

Anders wordt het in de branches textiel en horeca. Daar is het percentage snelle verbindingen het laagst. Iets meer dan de helft van de bedrijven (52%) beschikt over een internetverbinding van 30 Megabit/s of meer.

Meerderheid ondernemers tevreden

Het is dan ook niet zo verrassend dat zo’n 89% van de ondernemingen vorig jaar aangaf tevreden te zijn over de snelheid van het internet. De verbinding voldeed in de meeste gevallen aan de vereisten voor de Nederlandse ondernemers. Daarbij kan gezegd worden dat de verbinding met een lagere snelheid (tussen de 2 tot 10 Megabit/s) als voldoende werd beoordeeld door twee derde van deze bedrijven. 95% van de bedrijven die beschikte over een verbinding van meer dan 100 Megabit/s was op hun beurt tevreden met die snelheid.

Verrassende koplopers

Ondanks de overweldigende tevredenheidscijfers in Nederland zijn er nog altijd landen die beter scoren in de EU. Nederland vult weliswaar één van de drie topposities in, maar het zijn Portugal en Litouwen die nog hoger scoren qua snelheid. Daar lag het aandeel van bedrijven die over een verbinding beschikte van 100 Megabit/s het hoogst.

Gerelateerde nieuws

Zakelijk Internet © 2018. Alle rechten voorbehouden.